Thông tin học bổng 2022

2022-07-27 12:24:00

1. Quyết định về việc cấp học bổng cho sinh viên đại học chính quy tuyển sinh năm 2022, khóa học 2022 – 2026

2. Quyết định về việc cấp học bổng cho sinh viên đại học chính quy tuyển sinh năm 2022, khóa học 2022 – 2026, đối với đối tượng thí sinh do các trường THPT giới thiệu

3. Thông báo về việc thủ tục hồ sơ xin cấp học bổng cho sinh viên đại học chính quy, tuyển sinh năm 2022, khóa học 2022-2026 đối với đối tượng thí sinh do các trường THPT trên địa bàn tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh giới thiệu


Tư vấn tuyển sinh

096 446 77 88

Tư vấn nhập học

091 838 18 88