Quản lý Công nghiệp

14:57 26/09/2018

Chương trình giáo dục ngành Quản lý công nghiệp nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản để phát triển toàn diện; cung cấp cho xã hội cử nhân quản lý công nghiệp giỏi, với kiến thức cơ bản về kỹ thuật, các phương pháp định lượng và quản lý để nâng cao khả năng phối hợp với các cán bộ kỹ thuật, cán bộ kinh tế một cách hiệu quả để quản lý các quá trình, các sản phẩm công nghiệp. Được đào tạo kỹ năng về quản lý, đặc biệt trong các lĩnh vực như quản lý kinh doanh, quản lý doanh nghiệp, quản lý công nghệ, quản lý sản xuất, quản lý chất lượng, quản lý dự án, hệ thống thông tin trong quản lý v.v…
Sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành Quản lý công nghiệp có thể làm việc trong các doanh nghiệp với vai trò của nhà quản lý hoặc chuyên gia phân tích hỗ trợ cho việc ra các quyết định trong quản lý ở các bộ phận kế hoạch, điều độ sản xuất, quản lý chất lượng, quản lý dự án,.... làm việc trong các đơn vị sản xuất công nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất


Tư vấn tuyển sinh

096 446 77 88

Tư vấn nhập học

091 838 18 88