THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG KHOA HỌC & ĐÀO TẠO

14:07 21/04/2022

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

PGS. TS. Dương Đức Lân
Phụ trách chung
(Nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục dạy nghề - Bộ Lao động

thương binh và Xã hội)

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

TS. Đỗ Thị Xuân Phương
Phụ trách lĩnh vực kinh tế
(Nguyên Phó tổng giám đống bảo hiểm xã hội Việt Nam)


TS. Hà Văn Lê
Phu trách lĩnh vực công nghê
(Nguyên Giám đốc Sở xây dựng tỉnh Nghệ An)

ỦY VIÊN

TS. Trần Mạnh Hà
Phu trách lĩnh vực Đào tạo
(Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Vinh )

PGS. TS. Nguyễn Thị Thuận
(Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Lao động Xã hội )


PGS. TSKH. Thái Bá Cầu
(Nguyên Viện trưởng Viện Công nghệ xạ hiếm
thuộc Viện năng lượng Nguyên tử Việt Nam )
TS. Trần Lê Sơn
(Nguyên Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Công nghiệp Vinh
)

TS. Nguyễn Thị Lan
(Viện trưởng Viện nông nghiệp công nghệ cao)

TS. Nguyễn Huy Đạt
(Viện trưởng Viện giáo dục quốc tế

Nguyên Giảng viên trường Đại học Havard - Hoa Kỳ)

TS. Nguyễn Ngọc Thuần
(Cố vấn Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Vinh )

TS. Nguyễn Văn Liêm
(Phó Viện trưởng Viện nông nghiệp công nghệ cao)

ThS. Nguyễn Thanh Quảng
(Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu khoa học, ứng dụng)

Thư ký hội đồng


Tư vấn tuyển sinh

096 446 77 88

Tư vấn nhập học

091 838 18 88