Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

Chiều ngày 03/1/2024, Chi bộ trường Đại học Công nghiệp Vinh đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Chiều ngày 22/12/2023, Chi bộ trường Đại học Công nghiệp Vinh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo quản lý năm 2023

Ngày 06/12/2023, Chi bộ Trường Đại học Công nghiệp Vinh tiến hành Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo quản lý năm 2023.

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Sáng ngày 23/12/2022, Chi bộ trường Đại học Công nghiệp Vinh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Kết nạp 4 sinh viên ưu tú vào Đảng

Ngày 05/09/2022, Chi bộ trường Đại học Công nghiệp Vinh đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho 4 sinh viên ưu tú vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Lễ kết nạp đảng viên mới

Được sự đồng ý của Thành ủy Vinh, ngày 11/01/2022, Chi bộ trường Đại học Công nghiệp Vinh đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho 3 quần chúng ưu tú vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022

Chiều ngày 29/12/2021, Chi bộ trường Đại học Công nghiệp Vinh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.
Tư vấn tuyển sinh

096 446 77 88

Tư vấn nhập học

091 838 18 88