Tầm nhìn - sứ mệnh

14:01 31/10/2018

Tầm nhìn:

Trở thành một trường đại học đào tạo đa ngành đa bậc học hoạt động theo định hướng ứng dụng, có uy tín và chất lượng, từng bước đạt chuẩn Quốc gia và khu vực, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của đất nước.

Sứ mệnh:

Trường Đại học Công nghiệp Vinh là cơ sở giáo dục đại học c ó sứ mệnh cung cấp cho xã hội các sản phẩm đào tạo, nghiên cứu khoa học, tư vấn, ứng dụng và chuyển giao công nghệ có chất lượng cao phục vụ vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh hội nhập thế giới.

Giá trị cốt lõi:

1. Hợp tác - thân thiện: Nhà tr ường luôn mở rộng hợp tác với tất cả các đối tác trong nước và quốc tế về đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ, tuyển dụng và tìm kiếm đầu ra. Quan hệ hợp tác thân thiện trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi, lâu dài và bền vững.

2. Chuẩn​ mực - hiệu quả: xác định mọi hoạt động của Trường theo các chuẩn của quốc gia và khu vực để tạo nên hiệu quả tối ưu trong mọi hoạt động và trên mọi phương diện .

3. Thực tiễn - sáng tạo: Đại học Công nghiệp Vinh khuyến khích các hoạt động tiếp cận thực tiễn. Từ đó sáng tạo, đổi mới cách nghĩ, cách làm trong đào tạo và nghiên cứu là động lực chính cho phát triển bền vững.

4. Nhân văn - Trách nhiệm: Với mục tiêu phục vụ cộng đồng toàn thể giảng viên Nhà trường với tinh thần trách nhiệm cao đã tạo ra hình ảnh đẹp và giá trị nhân văn trong xã hội.


Tư vấn tuyển sinh

096 446 77 88

Tư vấn nhập học

091 838 18 88