HỘI ĐỒNG NHÂN SỰ - TIỀN LƯƠNG

08:38 27/09/2018

I. THÀNH PHẦN

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Ông: Trần Lê Dũng

Chủ tịch Hội đồng

2

Ông: Trần Mạnh Hà

Phó Chủ tịch Hội đồng

3

Ông: Trần Anh Tuấn

Thành viên

4

Bà: Đoàn Thị Hà

Thành viên

5

Bà: Lê Thị Bắc Hà

Thành viên

6

Bà: Nguyễn Thị Thanh Huyền

Thành viên

7

Bà: Đặng Thị Hằng

Thành viên

II. NHIỆM VỤ
1. Phân tích, đánh giá và xây dựng hệ thống tiền lương, chế độ chính sách cho Cán bộ, Giảng viên, Công nhân viên theo quy định của pháp luật và gắn liền với kết quả hoạt động kinh doanh thực tế của Trường Đại học Công nghiệp Vinh.
2. Quy hoạch nhân sự phù hợp với tình hình hoạt động và chiến lược phát triển của Nhà trường.


Tư vấn tuyển sinh

096 446 77 88

Tư vấn nhập học

091 838 18 88