Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023

2022-12-23 14:14:50

Sáng ngày 23/12/2022 , Chi bộ trường Đại học Công nghiệp Vinh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023 .

Tham dự Hội nghị, Về phía Thành ủy Vinh có đồng chí Lê Đức Thọ - Ban Dân Vận, Phan Hữu Tài - Ban Tuyên Giáo, Đặng Thị Huyền Trang - Ban Kiểm tra.

Về phía Trường Đại học Công nghiệp Vinh có đồng chí Trần Mạnh Hà - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường; đồng chí Đặng Thị Hằng - Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Đào tạo cùng các đảng viên trong toàn Chi bộ. Hội nghị do đồng chí Trần Mạnh Hà - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường chủ trì.

Tại Hội nghị, đồng chí Đặng Thị Hằng đã trình bày Báo cáo Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022

Thay mặt Chi bộ trường Đại học Công nghiệp Vinh, đồng chí Đặng Thị Hằng đã trình bày Báo cáo Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022. Nhìn chung trong năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng Chi bộ đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản mà nghị quyết đã đề ra, góp phần vào sự phát triển chung của nhà trường. Chi bộ đã cùng Ban Giám hiệu nhà trường mở rộng quy mô, đa dạng hóa các loại hình đào tạo, đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng dạy tốt, học tốt, thực hiện tốt các cuộc vận động, Chi bộ đã lãnh đạo Công đoàn, Đoàn Thanh niên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phát huy sức mạnh của khối đoàn kết thống nhất trong nhà trường.

Đồng chí Trần Mạnh Hà - Bí thư Chi bộ , Hiệu trưởng nhà trường phát biểu và chủ trì Hội nghị

Tiếp đó, đồng chí Trần Mạnh Hà - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường cũng đã triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023, theo đó Chi bộ đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 như: Lãnh đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về việc “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4-NQ/TW (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Tăng cường giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Lãnh đạo Công đoàn, Đoàn Thanh niên tham gia xây dựng và bảo vệ đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các chủ trương, nhiệm vụ của đơn vị...

Hội nghị đã nghe tham luận của các cá nhân đóng góp ý kiến cho bản dự thảo trên các phương diện, các mặt công tác.

Nhân dịp này, để ghi nhận những thành tích mà những đảng viên ưu tú đã đạt được trong năm qua, Chi bộ trường Đại học Công nghiệp Vinh đã khen thưởng cho 06 đảng viên đạt thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2022 và 02 đảng viên đạt thành tích xuất sắc tiêu biểu 2022.

Quyết định khen thưởng cho đảng viên đạt thành tích xuất sắc tiêu biểu năm 2022

Chi bộ trường Đại học Công nghiệp Vinh khen thưởng cho các đảng viên đạt thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2022

Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 diễn ra thành công tốt đẹp, sự kiện có ý nghĩa quan trọng là tiền đề để tập thể cán bộ, đảng viên trong toàn Chi bộ nhà trường bước vào năm mới với khí thế mới, quyết tâm mới, chủ động, sáng tạo, đoàn kết, nhất trí nhằm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao.
Tư vấn tuyển sinh

096 446 77 88

Tư vấn nhập học

091 838 18 88