Cơ cấu tổ chức

2022-08-04 21:28:53

Nhân sự Ban Chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ 2019 - 2022:

1. Đồng chí Đậu Văn Tuấn – Bí thư Đoàn trường

2. Đồng chí Trần Kim Chi – Phó Bí thư Đoàn trường

3. Đồng chí Nguyễn Thị Diễm – Uỷ viên BCH Đoàn trường

4. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hằng – Uỷ viên BCH Đoàn trường

5. Đồng chí Phạm Thị Mai – Uỷ viên BCH Đoàn trường

6. Đồng chí Đinh Nhật Thiên – Uỷ viên BCH Đoàn trường

7. Đồng chí Mã Thế Vinh – Uỷ viên BCH Đoàn trường


Tư vấn tuyển sinh

096 446 77 88

Tư vấn nhập học

091 838 18 88