Thông báo tuyển sinh liên thông Đại học năm 2022

2022-01-05 14:16:00

1. Thông báo tuyển sinh liên thông đại học năm 2022

2. Phiếu đăng kí xét tuyển đại học liên thông năm 2022

Tải thông báo tuyển sinh liên thông đại học và phiếu đăng kí xét tuyển đại học liên thông năm 2022 tại đây:
Tư vấn tuyển sinh

096 446 77 88

Tư vấn nhập học

091 838 18 88