Thông tin liên hệ Khoa Công nghệ thông tin

2023-06-23 12:27:58

Địa chỉ: 26 Nguyễn Thái Học, Thành phố Vinh, Nghệ An
Số điện thoại thầy Bá Phong, Trưởng khoa: 0916 539 229


Tư vấn tuyển sinh

096 446 77 88

Tư vấn nhập học

091 838 18 88