Nhân sự Trung tâm Truyền thông và Phát triển thương hiệu

2020-06-08 09:40:24

GIÁM ĐỐC

Họ tên: Lê Linh Chi

Học vị: Thạc sĩ Giáo dục học
Điện thoại: 0918.888.974
Email: lelinhchi.vlr@gmail.com

Mảng công việc phụ trách:

- Phụ trách chung toàn bộ hoạt động tại Trung tâm

- Xây dựng và tiến hành các hoạt động Truyền thông của Nhà trường.

- Quản lý và điều phối nhân sự của Trung tâm.

- Chịu trách nhiệm trực tiếp trước Ban điều hành Hội đồng Trường và Ban giám hiệu .

CHUYÊN VIÊN

Th.S. Đặng Đình Hạnh

Di động: 0983.721.076
Email:
hanhdang@iuv.edu.vn

Mảng công việc phụ trách

- Quản lý vận hành hệ thống các tài khoản trên mạng Internet của Trường và các kênh truyền thông.

- Phụ trách các chương trình quảng cáo Fanpage, Website, quảng bá thương hiệu.

CHUYÊN VIÊN

Th.S. Phan Khánh Hồi

Di động: 0982.163.087
Email: hoiphan@iuv.edu.vn

Mảng công việc phụ trách

- Phụ trách mảng Tổ chức sự kiện, thiết kế xây dựng các sự kiện nội bộ và truyền thông của Trường.

- Thực hiện công tác tư vấn tuyển sinh.

CHUYÊN VIÊN

Ths. Hoàng Thị Thu Hiền

Di động: 0979.991.104
Email: hienhoang@iuv.edu.vn

Mảng công việc phụ trách:

- Phụ trách đăng tin bài, phục vụ hoạt động Truyền thông.

- Tư vấn tuyển sinh Fanpage.

CHUYÊN VIÊN

Ths. Đậu Văn Tuấn

Di động: 0967.175.567
Email: tuandau@iuv.edu.vn

Mảng công việc phụ trách:

- Phụ trách kỹ thuật, quay phim chụp ảnh.

- Tham gia hoạt động Truyền thông.

CHUYÊN VIÊN

Ths. Chu Thị Lan Anh

Di động: 0964.220.245
Email: lananhchu@iuv.edu.vn

Mảng công việc phụ trách:

- Đăng tin bài, phục vụ hoạt động Truyền thông.

- Tư vấn tuyển sinh Fanpage.

- Tổ chức sự kiện


Tư vấn tuyển sinh

096 446 77 88

Tư vấn nhập học

091 838 18 88