Thông báo về việc đóng BHYT - HSSV năm 2021 - 2022

2022-01-21 08:59:00

Trường Đại học Công nghiệp Vinh thông sinh viên hoàn thành BHYT bắt buộc theo quy định. Để tra cứu thời hạn sử dụng thẻ trước khi đăng ký mua thẻ mới theo đường link:

https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-thoi-han-su-dung-the-bhyt.aspx
Tư vấn tuyển sinh

096 446 77 88

Tư vấn nhập học

091 838 18 88