Thông báo điểm chuẩn xét tuyển sớm vào đại học chính quy năm 2023

2023-07-07 10:08:00

Trường Đại học Công nghiệp vinh thông báo điểm chuẩn xét tuyển sớm vào đại học chính quy năm 2023

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học năm 2023 ban hành theo Quyết định số 923/QĐ-BGDĐT ngày 30/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Quy chế tuyển sinh, Đề án tuyển sinh và Thông báo tuyển sinh của Trường Đại học Công nghiệp Vinh năm 2023; Căn cứ kết luận của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Công nghiệp Vinh ngày 04/7/2023 về xét tuyển sớm vào đại học chính quy năm 2023. Trường Đại học Công nghiệp Vinh thông báo điểm chuẩn trúng tuyển sớm (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) vào đại học chính quy năm 2023 như sau:

Lưu ý đối với thí sinh:

- Điểm ưu tiên đối với thí sinh đạt tổng điểm từ 22,5 trở lên (khi quy đổi về điểm theo thang 10 và tổng điểm 3 môn tối đa là 30) được xác định theo công thức sau:

Điểm ưu tiên = [(30 - Tổng điểm đạt được)/7,5] x (điểm ưu tiên khu vực + điểm ưu tiên đối tượng).

- Thí sinh sẽ được xác định là trúng tuyển chính thức vào Trường Đại học Công nghiệp Vinh, sau khi được xác định là đã tốt nghiệp THPT và đăng ký nguyện vọng đã trúng tuyển trên Cổng thông tin xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Thời gian thực hiện: từ ngày 10/7/2023 đến 17h00 ngày 30/07/2023.

+ Tại địa chỉ: https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn

Thông tin liên hệ:

Ban tuyển sinh, Trường Đại học Công nghiệp Vinh.

Số 26 Nguyễn Thái Học, Tp Vinh, Nghệ An.

Điện thoại: 096 446 77 88 để được tư vấn hỗ trợ./.
Tư vấn tuyển sinh

096 446 77 88

Tư vấn nhập học

091 838 18 88