Danh sách các dự án, sản phẩm tham dự Startup 2019

Từ ngày phát động cuộc thi " Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Trường Đại học Công nghiệp Vinh năm 2019" đến nay đã có 5 nhóm khởi nghiệp tham gia với nội dung rất đa dạng. Ban tổ chức cuộc thi tiếp tục nhận đăng ký và hồ sơ dự...

Mẫu đơn đăng ký, thể lệ, mẫu thuyết minh sáng tạo khởi nghiệp 2019

Các nhóm sinh viên, các cá nhân có nhu cầu tham gia cuộc thi "khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Trường đại học Công nghiệp Vinh năm 2019" đăng ký và làm hồ sơ tham dự theo mẫu như các file đính kèm.
Tư vấn tuyển sinh

096 446 77 88

Tư vấn nhập học

091 838 18 88