Giới thiệu chung

2017-06-15 15:56:00

GIỚI THIỆU CHUNG

Công đoàn cơ sở Trường Đại học Công nghiệp Vinh tiền thân Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực Miền Trung thành lập năm 2009. Ngày 12 tháng 6 năm 2013 Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 920/QĐ-TTg về việc thành lập trường Đại học Công nghiệp Vinh. Trường Đại học Công nghiệp Vinh. Công đoàn đổi tên thành Công đoàn cơ sở Trường Đại học Công nghiệp Vinh thuộc liên đoàn lao động thành phố Vinh. Trải qua 5 năm phát triển từ Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực Miền Trung đến nay là trường đại học, dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, Công đoàn Trường đã phối hợp cùng Ban Giám hiệu chăm lo đời sống và động viên cán bộ, công nhân viên chức lao động vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ

Công đoàn Trường đại diện cho cán bộ, giảng viên, nhân viên (gọi chung là người lao động) có nhiệm vụ phối hợp cùng Ban Giám hiệu chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của các đơn vị trong Nhà trường; tuyên truyền, vận động người lao động học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

ĐỘI NGŨ

Công đoàn Trường Đại học Công nghiệp Vinh hiện có 70 đoàn viên, sinh hoạt tại 7 tổ công đoàn, Ban Chấp hành nhiệm kỳ XV (2017-2022) gồm 09 đồng chí, Ban thường vụ có 03 đồng chí.

Cán bộ Công đoàn là những người nhiệt tình, tâm huyết với công tác xã hội, được đào tạo nghiệp vụ và kỹ năng hoạt động công đoàn.

Ban Chấp hành nhiệm kỳ XV (2017-2022)

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG

Trong quá trình hoạt động của Công đoàn Trường, sự đoàn kết, đồng thuận với ban Giám hiệu trong việc thực hiện chủ trương phát triển Nhà trường và các chính sách đối với người lao động luôn được gìn giữ:

Duy trì thường xuyên phong trào xây dựng đơn vị Xanh-Sạch-Đẹp và An toàn vệ sinh lao động, nhiều đơn vị đã xây dựng bộ tiêu chí đánh giá theo tiêu chuẩn 5S (Sàng lọc-Sắp xếp-Sạch sẽ-Săn sóc-Sẵn sàng), phù hợp chức năng của từng vị trí làm việc của đơn vị;

Hàng năm tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể CNVC-LĐ Nhà trường;

Tích cực tham gia đóng góp Quỹ xã hội của liên đoàn lao động thành phố, vận động CNVC-LĐ, sinh viên quyên góp giúp đỡ đồng bào Miền Trung bị thiên tai.

Tổ chức thường xuyên các hoạt động: Hội diễn văn nghệ và hội thao cho khối Cán bộ giảng viên. Nhân viên, động viên giảng viên tham gia nghiên cứu khoa học với các đề tài ứng dụng vào thực tiễn và mang lại nguồn thu hợp pháp cho Nhà trường.


Tư vấn tuyển sinh

096 446 77 88

Tư vấn nhập học

091 838 18 88