Nhân sự Phòng Hành chính - Nhân sự

10:48 01/10/2018

TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Lê Thị Bắc Hà
Điện thoại: 02383.535232 _ 123
Email: hale@iuv.edu.vn hoặc lethibacha80@gmail.com

Mảng công việc phụ trách:

- Quản lý chung công tác của phòng Hành chính – Nhân sự;​

- Tham mưu cho HĐT, BGH về công tác tổ chức, nhân sự;

- Phụ trách công việc đối nội và đối ngoại của Nhà trường;​

- Công tác chính trị, tư tưởng, công tác thi đua khen thưởng;​

- Phê duyệt các hồ sơ, văn bản trước khi trình ký;​

- Trích kết luận các cuộc họp giao ban báo cáo HĐQT;​

- Chuẩn bị các nội dung cho Hội nghị cán bộ công nhân viên hàng năm.

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Ông Hà Huy Sơn
Điện thoại: 02383.535232 _ 123
Email: sonha@iuv.edu.vn hoặc huyson1212@gmail.com

Mảng công việc phụ trách:

- Thay mặt Trưởng phòng giải quyết toàn bộ công việc của phòng khi Trưởng phòng đi công tác hoặc đi vắng có ủy quyền;​

- Phụ trách công tác cơ sở vật chất của Nhà trường;​

- Trực tiếp quản lý: Tổ sữa chữa , Tổ bảo vệ và vệ sinh, Tổ quản lý ký túc xá;​

- Chủ trì lên kế hoạch tổ chức các hoạt động mang tính chất sự kiện, lễ nghi, khánh tiết do Phòng chủ trì;​

- Các công tác khác do Trưởng phòng phân công.​

BỘ PHẬN HÀNH CHÍNH

Phạm Thị Hồng Thanh
Chức vụ: Văn thư
Điện thoại: 02383.535232 _ 123
Email: thanhpham@iuv.edu.vn hoặc hongthanhna@gmail.com

Vị trí công việc:

- Phụ trách công tác văn thư – lưu trữ;

- Công tác lễ tân phục vụ các hội nghị, cuộc họp, lễ hội;​

- Phụ trách hoạt động Công đoàn của Phòng.;

- Phụ trách mua sắm văn phòng phẩm, đồ dùng vệ sinh phục vụ toàn trường;​

- Thư ký các cuộc họp Hội đồng Nhà trường;​

- Làm các công việc khác do lãnh đạo phòng phân công.

Bà Vương Thị Huyền
Chức vụ: Nhân viên hành chính
Điện thoại: 02383.535232 _123
Email: huyenvuong@iuv.edu.vn

Vị trí công việc:

- Công tác lễ tân phục vụ các hội nghị, cuộc họp, lễ hội;​

- Quản lý, lưu trữ hồ sơ cán bộ, giảng viên của Trường;​

- Phụ trách công tác bảo hiểm xã hội, chế độ chính sách cho người lao động;​

- Công tác BHYT HSSV toàn trường;

- Chịu trách nhiệm soạn thảo/ kiểm tra các điều khoản trong hợp đồng kinh tế, lao động, thỉnh giảng,...;

- Làm các công việc khác do lãnh đạo phòng phân công.

Nguyễn Thị Nhung
Chức vụ: Nhân viên hành chính
Điện thoại: 02383.535232 _123
Email: Nhungnguyen89@iuv.edu.vn

Vị trí công việc:

- Công tác lễ tân phục vụ các hội nghị, cuộc họp, lễ hội;

- Thành viên Ban quản lý Ký túc xá: giải quyết các vấn đề của sinh viên ở KTX;

- Quản lý tài sản nhà công vụ, công tác lễ tân ở nhà công vụ;

- Làm các công việc khác do lãnh đạo phòng phân công.

TỔ QUẢN LÝ VÀ SỮA CHỮA

Ông Nguyễn Trọng Diện
Chức vụ: Kỹ thuật viên
Điện thoại: 02383.535232 _123
Email: diennguyen@iuv.edu.vn

Vị trí công việc:

- Công tác sữa chữa trong toàn trường;

- Phục vụ khách HĐQT, BGH về làm việc ở tại nhà công vu;

- Làm các công việc khác do lãnh đạo phòng phân công.

TỔ BẢO VỆ TỔ BẢO VỆ- SỬA CHỮA

Ông Hoàng Anh Tuấn
Chức vụ: Tổ trưởng tổ Bảo vệ - Sửa chữa
Điện thoại : 02383.535232 _ 123
Email: tuanhoang@iuv.edu.vn

Vị trí công việc:

- Tổ trưởng tổ Bảo vệ - Vệ sinh chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Phó trưởng phòng ;

- Điều phối hoạt động chung của Tổ Bảo vệ - Vệ sinh;

- Xây dựng kế hoạch bảo vệ, vệ sinh của tổ;

- Thực hiện công tác bảo vệ theo bảng phân công công việc và lịch trực ca;

- Tham mưu cho lãnh đạo phòng trong lĩnh vực mình đảm nhận;

- Làm các công việc khác do lãnh đạo phòng phân công.

PHỤ TRÁCH NHÀ CÔNG VỤ

Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng
Chức vụ: Đầu bếp
Email: hangnguyen@iuv.edu.vn

Vị trí công việc :

- Đầu bếp nhà công vụ;

- Làm các công việc khác do lãnh đạo phòng phân công .

LÁI XE

Ông Đặng Thế Sơn
Chức vụ: Lái xe
Điện thoại : 02383.535232 _123
Email: sondang @iuv.edu.vn

Vị trí công việc:

- Lái xe;

- Làm các công việc khác do lãnh đạo phòng phân công.


Tư vấn tuyển sinh

096 446 77 88

Tư vấn nhập học

091 838 18 88