Thông tin liên hệ

2022-01-10 08:01:00

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VINH

Văn phòng: Tầng 1 Nhà A – Số 26 Nguyễn Thái Học, Phường Đội Cung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Điện thoại: 02383.540216/107 hoặc 0918.381.888

- Trưởng phòng: ThS . Đặng Thị Hằng , ĐT: 02383 535 232, máy lẻ: 154; Di động: 0918.381.888, hangdang@iuv.edu.vn hoặc danghangcb@gmail.com

- Phó Trưởng phòng: ThS. Lê Thị Thanh Huyền, ĐT: 02383 540 216, máy lẻ: 107; Di động: 0834.589.689, Email: huyenle@iuv.edu.vn hoặc thanhhuyen06041985@gmail.com

- Bộ phận Khảo thí: CN. Trần Thị Bích Ngọc (Chuyên viên), ĐT: 02383 540 216, 0911 167 068, Email: ngoctran@iuv.edu.vn hoặc tranngocdhcn@gmail.com

- Bộ phận Công tác h ọc sinh sinh viên : CN. Dương Tuấn Anh (Chuyên viên), ĐT: 02383 540 216, Di động: 0972500007, Email: anhduong@iuv.edu.vn hoặc tuan0972500007@gmail.com

- Bộ phận Kết quả học tập: CN. Nguyễn Thị Nhi (Chuyên viên), ĐT: 02383 540 216, Di động: 0979 507 951, Email: nhinguyen@iuv.edu.vn hoặc nhidhcn@gmail.com

- Bộ phận Văn bằng: CN. Nguyễn Thị Hiền (Chuyên viên), ĐT: 02383 540 216, Di động: 0961 151 552, Email: hiennguyen@iuv.edu.vn hoặc nguyenhien26484@gmail.com


Tư vấn tuyển sinh

096 446 77 88

Tư vấn nhập học

091 838 18 88