MẪU TRÌNH BÀY ĐỒ ÁN MÔN HỌC, ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH, ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP, BÁO CÁO THỰC TẬP

10:33 18/10/2018

- Sinh viên trình bày bố cục các đồ án như: môn học, đồ án tốt nghiệp; các báo cáo thực tập: công nhân, xưởng, tốt nghiệp theo mẫu chung của khoa.

- Màu sắc của bìa chọn theo ngành, SV ngành nào tự thống nhất với giáo viên bộ môn ngành đó.
Tư vấn tuyển sinh

096 446 77 88