Khóa đào tạo về "Phân tích thị trường lao động" thuộc dự án V2WORK

11:03 19/10/2018

Nằm trong khuôn khổ triển khai dự án V2WORK: “Tăng cường hệ thống giáo dục đại học Việt Nam nhằm nâng cao kỹ năng sử dụng lao động và làm việc cho sinh viên tốt nghiệp” do hội đồng châu Âu chủ trì s ẽ phát triển năng lực các trung tâm Hướng nghiệp của các cơ sở giáo dục đại học để hỗ trợ khả năng tìm kiếm việc làm, phát triển kĩ năng khởi nghiệp và hỗ trợ mục đích kinh doanh của sinh viên. Tăng cường quan hệ hợp tác phát triển cùng với thị trường lao động sẽ cải thiện chất lượng thực tập và chất lượng đào tạo tại chỗ cho sinh viên.

Từ ngày 16/10/2018 đến ngày 18/10/2018 tại trường Đại học Công nghiệp Vinh, dự án V2WORK tổ chức khóa đào tạo về “Phân tích thị trường lao động”. Với sự tham gia của các chuyên gia từ Đại học Alicante (Tây Ban Nha), Đại học Combra (Bồ Đào Nha) và 8 trường Đại học của Việt Nam gồm Đại học Công nghiệp Vinh, Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học KHoa học Xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh, Đại học Đà Nẵng, Đại học Tây Nguyên, Đại học Nha Trang, Đại học Thủ Dầu Một (Bình Dương), Đại học Trà Vinh.

Trong nội dung của khóa đào tạo các chuyên gia, thành viên của các trường Đại học đã  phân tích về thị trường lao động, kinh tế toàn cầu và tác động đối với xu hướng việc làm của sinh viên tốt nghiệp, cụ thể nghiên cứu về phương pháp phân tích thị trường lao động, xác định các chiến lược khác từ các trường Đại học để phát triển trung tâm giới thiệu việc làm nhằm kết nối sinh viên với thị trường lao động, sử dụng hiệu quả nguồn dữ liệu thu thập hỗ trợ cho việc tạo việc làm cho sinh viên.

Phát biểu chào mừng khóa đào tạo của dự án, TS. Trần Mạnh Hà - Q. Hiệu trưởng Đại học Công nghiệp Vinh chào mừng các điều phối viên, thành viên dự án V2WORK đã tham gia khóa tập huấn và đánh giá cao vai trò và mục đích của dự án. Ông Trần Mạnh Hà chia sẻ " ... hiện nay vấn đề nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm cho sinh viên ngay trong quá trình học tập trên ghế nhà trường và sau khi tốt nghiệp đang được các trường Đại học, cơ sở đào tạo rất quan tâm. Trường Đại học Công nghiệp Vinh đã triển khai các hoạt động hỗ trợ sinh viên như tổ chức ngày hội việc làm, mời các diễn giả là các CEO của các công ty nổi tiếng chia sẻ với sinh viên về kinh nghiệm khởi nghiệm, kết nối với công ty, doanh nghiệp để sinh viên thực tập…."

Một số hình ảnh khóa đào tạo:

ThS Lê Mỹ Hạnh giới thiệu các điều phối viên và các thành viên tham gia đào tạo

TS. Trần Mạnh Hà - Q. Hiệu trưởng Đại học Công nghiệp Vinh phát biểu chào mừng khóa đào tạo

GS. Elisio Estanque - Đại học Coimbra (Bồ Đào Nha) phân tích về thị trường lao động ở Châu Âu và trên thế giới

Bà Trương Thị Thi Hằng - Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn phân tích về thị trường lao động tại Việt Nam

Bà Cecilia Machado - Đại học Coimbra (Bồ Đào Nha) triển khai các hoạt động về điều tra khảo sát thị trường lao động

Ông Victor Climent, Đại học Alicante (Tây Ban Nha) - Trao đổi và thảo luận mô hình tổng quan

về thị trường lao động cho các trường đại học ở Việt Nam

Bà Cristina Beans - Điều phối viên Dự án, tri ển khai kế hoạch hoạt động tiếp theo của dự án cho các trường thành viên

Thăm quan Trung tâm giới thiệu việc làm và Khởi nghiệp cho sinh viên của trường Đại học Công nghiệp Vinh

Thăm quan Trung tâm giới thiệu việc làm và Khởi nghiệp cho sinh viên của trường Đại học Công nghiệp Vinh

Bài và ảnh: Đại học Công nghiệp Vinh
Tư vấn tuyển sinh

096 446 77 88